Pediatria pre prax 1/2004

Bronchiolitis acuta

MUDr. Jiří Kobr

V období zvýšeného výskytu respiračních infekcí se objevují děti s progredující smíšenou dušností, která dobře nereaguje na standardní bronchodilatační léčbu. Příčinou zmíněného klinického stavu je akutní bronchiolitis. Postihuje zejména pacienty mladších věkových skupin a tzv. „rizikovou skupinu“ dětí. V etiologii onemocnění převažují virové infekce. Jen vzácně mohou také některé bakteriální kmeny zahájit imunopatogenní děje, vedoucí k rozvoji akutní bronchiolitidy. Těžce probíhající onemocnění vede rychle ke globální respirační insuficienci. Účinnou léčbou je inhalace kyslíku, prevence dehydratace a zklidnění pacienta. U těžkých případů tracheální intubace a umělá plicní ventilace.

Kľúčové slová: bronchiolitis acuta, umělá plicní ventilace.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

BRONCHIOLITIS ACUTA

At time of incidence of respiratory infections children are encountered with progressing mixed dyspnea which does not respond well to standard bronchodilatating treatment. The cause of the mentioned clinical condition is acute bronchiolitis. It affects in particular junior patients and the so-called „risk group“ of children. In the etiology of the disease virus infections predominate. Only rarely some bacterial strains can initiate immunopathogenic processes leading to the development of acute bronchiolitis. A severe course of the disease leads rapidly to general respiratory insufficiency. Effective treatment includes oxygen inhalation, rehydratation and sedation of the patient. In serious cases tracheal intubation and mechanical ventilation.

Keywords: bronchiolitis acuta, artificial pulmonary ventilation.