Pediatria pre prax 4/2007

Bronchiálna astma

MUDr. Katarína Bergendiová, PhD., MUDr. Mária Drugdová

Bronchiálna astma je reverzibilná alebo parciálne reverzibilná bronchiálna obštrukcia, zápal a bronchiálna hyperreaktivita na rôzne stimuly. Nové poznatky poukazujú na zápalovú podstatu ochorenia a komplex vzájomných interakcií zápalových buniek a mediátorov, ktoré sú príčinou typických histopatologických zmien v dýchacích cestách. U viac ako 50 % pacientov je hlavným spúšťačom záchvatov bronchiálnej astmy alergické ochorenie, ale veľmi často však môže byť jedinou príčinou fyzická záťaž, čo sa charakterizuje ako tzv. námahou vyvolaná astma (EIA – exercise induced asthma). Pri diferenciálnej diagnostike využívame hlavne funkčné vyšetrenia pľúc – a to základné spirometrické vyšetrenie, bronchomotorické testy, prípadne stanovovanie frakčnej exkrécie NO (FENO) vo vydychovanom vzduchu. Pri liečbe bronchiálnej astmy podávame protizápalové lieky dlhodobo – sú to inhalačné kortikoidy, alebo antileukotriény a uvoľňovače na riešenie akútnych ťažkostí – napr.β-2 mimetiká a anticholinergiká.

Kľúčové slová: bronchiálna astma, alergia, ponámahová bronchiálna astma, bronchomotorické testy, FENO, protizápalové inhalačné lieky.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Bronchiálna astma

Bronchiálna astma je reverzibilná alebo parciálne reverzibilná bronchiálna obštrukcia, zápal a bronchiálna hyperreaktivita na rôzne stimuly. Nové poznatky poukazujú na zápalovú podstatu ochorenia a komplex vzájomných interakcií zápalových buniek a mediátorov, ktoré sú príčinou typických histopatologických zmien v dýchacích cestách. U viac ako 50 % pacientov je hlavným spúšťačom záchvatov bronchiálnej astmy alergické ochorenie, ale veľmi často však môže byť jedinou príčinou fyzická záťaž, čo sa charakterizuje ako tzv. námahou vyvolaná astma (EIA – exercise induced asthma). Pri diferenciálnej diagnostike využívame hlavne funkčné vyšetrenia pľúc – a to základné spirometrické vyšetrenie, bronchomotorické testy, prípadne stanovovanie frakčnej exkrécie NO (FENO) vo vydychovanom vzduchu. Pri liečbe bronchiálnej astmy podávame protizápalové lieky dlhodobo – sú to inhalačné kortikoidy, alebo antileukotriény a uvoľňovače na riešenie akútnych ťažkostí – napr.β-2 mimetiká a anticholinergiká.

Keywords: bronchiálna astma, alergia, ponámahová bronchiálna astma, bronchomotorické testy, FENO, protizápalové inhalačné lieky.