Pediatria pre prax 4/2013

Bradavice a ich liečba u detí

doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc.

Bradavice sú benígne infekčné epiteliómy z proliferácie buniek kože a slizníc, ktorá je spôsobená papilomavírusovou infekciou. Jednotlivé typy týchto DNA vírusov u ľudí spôsobujú rôzne klinické prejavy – od obyčajných bradavíc kože, po polypy a ploché kondylómy a majú spoluúčasť pri vzniku karcinómov na slizniciach. Inkubačný čas bradavíc je niekoľko mesiacov. Prejaví sa pomaly sa zväčšujúcou, pretrvávajúcou papulkou farby kože, ktorá sa na vrchole začne o niekoľko týždňov slabo olupovať. Prameňom infekcie sú ľudia so zjavnými alebo latentnými prejavmi. Prežívanie v prostredí nie je známe. Negenitálne bradavice sa najčastejšie vyskytujú u detí a mladých ľudí na rukách a stupajách,s postihnutím až 12 %. Anogenitálne bradavice sú u detí zriedkavé a považujú sa za sexuálne prenosné infekcie, ale sú publikácie o možnosti vertikálneho prenosu od chorej matky počas pôrodu, alebo od ľudí s bradavicami. Opisujú sa klinické prejavy jednotlivých typov kožných a sliznicových infekcií papilomavírusov, histopatologické znaky a dostupné medicínske spôsoby odstránenia bradavíc.

Kľúčové slová: papilomavírusy, bradavice, liečba, deti.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Warts and their treatment in children

Warts are benign epitheliomas of cell proliferation of the skin and mucous membranes, which is caused by papillomavirus infection. The different types of virus‘s DNA in humans cause different clinical manifestations of common warts of the skin after polyps and flat condylomata and participation in the development of cancers of the mucous membranes.Incubation period of warts is several months. Warts occurs as slowly, steadily increasing, persistent skin colored papules which low peeling on the top after a few weeks. The reservoir of infections are people with manifest or latent symptoms. Survival in the environment is not known. Nongenital warts occur most frequently in children and young people on hand and feet with disabilities up to 12%. Anogenital warts in children are rare and are considered a sexually transmitted infection, but are publications about the possibility of vertical transmission from sick mothers during childbirth, or from people with warts. It is described the clinical manifestations of different types of skin and mucosal infections of papillomaviruses, histopathological features and available medical methods of removing warts.

Keywords: human papilloma viruses, warts, treatment, children.