Pediatria pre prax 1/2007

Bolesti hlavy u detí

doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.

Bolesť hlavy je všeobecným problémom v pediatrickej praxi a prakticky sa vyskytuje u každého dieťaťa. Bolesti hlavy môžu byť primárne ako migréna, tenzná alebo nakopená bolesť hlavy alebo sekundárne, symptomatické pri systémových ochoreniach alebo primárnych ochoreniach mozgu. Z praktického hľadiska je vhodnejšie rozdeliť bolesti hlavy na akútne, opakované a chronické. V článku sa uvádzajú najčastejšie príčiny bolestí hlavy u detí a adolescentov so zameraním na primárne bolesti hlavy.

Kľúčové slová: bolesť hlavy, migréna, tenzná bolesť hlavy, sekundárne bolesti hlavy, syndróm intrakraniálnej hypertenzie, intrakraniálne krvácanie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Headache in children

Headache is a frequent complaint that occurs in most children. Headache may be primary (e. g. migraine, tense headache, cluster headache) or may develop secondarily during the course of systemic disorders or in connection with primary neurological conditions. From a practical point of view it is advantageous to distinguish acute, recurrent and chronic headaches. The present paper recalls the most frequent causes of headache with special emphasis to primary headache.

Keywords: headache, migraine, tense headache, cluster headache, intracranial hypertension, intracranial bleeding