Pediatria pre prax 4/2008

Bolesti brucha v detskom veku

MUDr. Iveta Čierna, PhD.

Chronické a recidivujúce bolesti brucha v detskom veku sú častým symptómom. Recidivujúce bolesti brucha sú charakterizované najmenej tromi epizódami bolestí brucha, ktoré sa vyskytnú v období troch mesiacov. Bolesť má byť intenzívna, obmedzujúca aktivitu dieťaťa. Najdôležitejšie je odlíšenie organickej a funkčnej príčiny bolesti brucha. Organické bolesti brucha sú spôsobené konkrétnym ochorením a postihnutím toho ktorého orgánu, z ktorého vychádzajú bolesti. Funkčné bolesti brucha (neorganické, psychogénne) sú u detí najčastejšie (90 %) vznikajú na podklade psychogénnych faktorov a pri vyšetrení je vylúčená organická príčina bolesti brucha (anatomická abnormalita, zápal, poškodenie tkaniva).

Kľúčové slová: recidivujíce bolesti brucha, funkčné bolesti brucha, deti

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

RECURRENT ABDOMINAL PAIN IN CHILDREN

Chronic and recurrent abdominal pain are common in children and adolescents. Recurrent abdominal pain means that the child has pain three or more times for at least three months. The pain must be severe enough that the child is not able to do normal daily activities. There are two categories of chronic abdominal pain: organic and functional disorders. Organic pain disorders are caused by a problem or abnormality in the body. The cause of functional disorders cannot be determined. Functional abdominal pain is the most common cause of chronic abdominal pain. It is a specific diagnosis that needs to be distinguished from anatomic, infectious, inflammatory, or metabolic causes of abdominal pain.

Keywords: reccurent abdominal pain, functional abdominal pain, children