Pediatria pre prax 5/2012

Biologická léčba juvenilní idiopatické artritidy

MUDr. Dana Němcová, doc. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.

Juvenilní idiopatická artritida (JIA) je systémové autoimunitní zánětlivé onemocnění vedoucí k progresivním změnám kloubů se snížením jejich pohyblivosti a omezením denní aktivity. Jsou uvedeny indikace a postupy k nasazení biologické léčby, další možnosti a doporučení léčby závažných forem JIA.

Kľúčové slová: juvenilní idiopatická artritida, biologické léky, doporučení.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Biological treatment of juvenile idiopathic arthritis

Juvenile idiopathic arthritis (JIA) is a systemic autoimmune inflammatory disease leading to progressive changes in the joints with a reduction of their mobility and limiting daily activities. They are listed indications and procedures for the deployment of biological treatment, other treatment options and recommendations severe forms of JIA.

Keywords: juvenile idiopathic arthritis, biological medicines, advice.