Pediatria pre prax 4/2023

BCG vakcinácia. Prečo, kedy a ako

MUDr. Peter Ferenc, PhD., MUDr. Tomáš Strachan, PhD., MUDr. Peter Kunč, PhD., MUDr. Zuzana Hríbiková, MUDr. Michaela Matiščáková, MUDr. Jaroslav Fábry, PhD.

Tuberkulóza (TBC) je závažným infekčným ochorením. Môže postihnúť akýkoľvek orgán, najčastejšie pľúca. Medzi najzávažnejšie formy TBC patrí bazilárna meningitída, spondylitída alebo miliárna forma TBC. Najohrozenejšou skupinou sú deti vo vekovej kategórii do 5 rokov. Ide pritom o preventabilné ochorenie a už viac ako 100 rokov poznáme BCG vakcínu, ktorá je jedinou dlhodobou obranou proti tomuto ochoreniu. Poskytuje dostatočnú ochranu proti ťažkým formám špecifického procesu i ochoreniam vyvolanými netuberkulóznymi mykobaktériami. Od roku 2012 bola na Slovensku zrušená plošná vakcinácia. Očkujú sa len rizikové skupiny detí. V prehľadovom článku uvádzame indikácie, obmedzenia a komplikácie BCG vakcinácie.

Kľúčové slová: BCG, vakcinácia, tuberkulóza, deti

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Pediatria pre prax. Objednať časopis

BCG vaccination. Why, when and how

Tuberculosis is a serious infectious disease. It can affect any organ, most often the lungs. The most serious forms of TB include basilar meningitis, spondylitis or miliary TB. The most endangered group are children in the age category up to 5 years. It is a preventable disease. We have known the BCG vaccine, which is the only long-term protection against the disease, for more than 100 years. It provides sufficient protection against severe forms of TB as well as diseases caused by non-tuberculous mycobacteria. Since 2012, nationwide vaccination has been canceled. We only vaccinate at-risk groups of children. In the review article, you will learn about the indications, limitations and complications of BCG vaccination.

Keywords: BCG, vaccination, tuberculosis, children