Pediatria pre prax 1/2011

Atopická dermatitida a péče o atopickou poko

doc. MUDr. Olga Vohradníková, CSc.

Atopická dermatitida (AD) je jedním z nejčastějších kožních chorob, postihuje hlavně děti, ale i dospělé jedince. Publikace stručně seznamuje s etiopatogenezí onemocnění, jeho incidencí a průběhem, s typickými i méně obvyklými klinickými projevy. Stručně jsou uvedeny i komplikace průběhu AD. Hlavní pozornost je věnována zevní léčbě a preventivní péči o atopickou pokožku, zejména v dětství. Uvedeny jsou i rizikové a zhoršující faktory onemocnění a možnosti léčby celkové.

Kľúčové slová: dermatitis atopica, eczema atopicum, pruritus, emoliencia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Atopic dermatitis and care of atopic skin

Atopic dermatitis (AD) is one of the most common skin conditions affecting mainly children but also adults. The etiopathogenesis of the disease, its incidence and course and typical as well as less common clinical manifestations are briefly introduced. Complications of the course of AD are briefly mentioned. Major attention is paid to external treatment and preventive care of atopic skin, particularly in childhood. Risk and aggravating factors and options of systemic treatment are also mentioned.

Keywords: atopic dermatitis, atopic eczema, pruritus, emollients.