Pediatria pre prax 5/2009

ASLO a súčasné operačné postupy pri tonzilektómii a adenotómii

prof. MUDr. Janka Jakubíková, CSc., MUDr. Gabriela Pavlovčinová

Hladina antistreptolyzínu O (ASLO) nás informuje o prebiehajúcej či prekonanej streptokokovej infekcii. Pri interpretácii výsledkov je nevyhnutné okrem absolútnych hodnôt sledovať dynamiku protilátok a vyšetrenie opakovať v niekoľkotýždňových intervaloch. Pri prepuknutí fokálnej infekcie sa z uzavretého baktériového ohniska dostanú do krvného obehu baktérie a/alebo ich toxíny a podmieňujú alergicko-hyperergické reakcie. Tonzilektómia a adenotómia patria k najčastejším operáciám v otorinolaryngológii a u detí medzi najčastejšie chirurgické výkony vôbec. Hlavným cieľom tonzilektómie a/alebo adenotómie je uvoľnenie obštrukcie odstránením hypertrofického tkaniva a/alebo odstránenie tkaniva zodpovedného za recidivujúce či chronické infekcie. Techniky tonzilektómie môžeme rozdeliť na 2 hlavné kategórie: extrakapsulárne a intrakapsulárne.

Kľúčové slová: antistreptolyzín O (ASLO), fokálna infekcia, indikácie, adenotómia, tonzilektómia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ASLO and current surgical procedures in tonsillectomy and adenoidectomy

Antistreptolysin O (ASLO) is an evidence of recent or present infection by group A Streptococcus. The interpretation of ASLO level is very important and it is necessary to monitor the ASLO titers in a week intervals. The spread of bacteria and their toxins into the blood circulation can cause allergic-hyperergic reaction. Tonsillectomy and adenoidectomy are among the most frequently held operations in ENT field and in children the most common operations generally. The main surgical goals of adenoidectomy and tonsillectomy: if apnea is the main symptom, the site of obstruction must be removed and if infection is the problem, the site of infection must be removed. Tonsillectomy techniques can be divided into 2 general categories: extracapsular and intracapsular.

Keywords: antistreptolysin O (ASLO), focal infection, indications, adenoidectomy, tonsillectomy.