Pediatria pre prax 1/2007

Antikoncepce a adolescentka

MUDr. Hedvika Geržová

Antikoncepce zůstává důležitou součástí úsilí snížit počet těhotenství u dospívajících. K dispozici je řada bezpečných a účinných antikoncepčních metod pro mladé dospívající, zahrnující abstinenci, bariérové metody, orální kontracepci, depotní injekční hormonální antikoncepci, nitroděložní tělísko (IUD) a periodickou abstinenci. Sexuálně aktivní adolescenti by měli rozumět výhodám a omezením různých antikoncepčních metod.

Kľúčové slová: antikoncepce u dospívajících, antikoncepční metody

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Contraception and adolescent

Contraception remains an important part of efforts to reduce adolescent pregnancy. A number of safe and effective contraceptive methods are available for young adolescents, including abstinence, barrier methods, oral contraceptives, depot injectable hormonal contraceptives, intrauterine devices (IUD) and periodic abstinence. Sexually active adolescents should understand the benefits and limitations of the various contraceptive methods.

Keywords: contraception in adolescents, contraceptive methods