Pediatria pre prax 3/2015

Alergie na betalaktamová antibiotika v dětském věku

MUDr. Jaromír Paukert, MUDr. Eliška Kopelentová, MUDr. Ludmila Dvořáková

Penicilin a ostatní betalaktamy patří k nejčastěji předepisovaným antibiotikům. Současně tvoří skupinu antibiotik, na které je nejčastěji popisována alergie. Diagnóza lékové alergie je ve většině případů stanovena empiricky, bez dalšího vyšetření. To vede k řadě chybně stanovených „alergií na penicilin“ se všemi důsledky – k používání alternativních, většinou širokospektrých antibiotik s větším množstvím nežádoucích účinků, k nárůstu rezistence a v neposlední řadě k vyšším nákladům na léčbu. Podrobné vyšetření spočívá v pečlivém rozboru anamnézy, provedení kožních testů, komplementárních laboratorních vyšetření a provokačního testu. V řadě případů umožní podrobné vyšetření podezření z lékové hypersenzitivity/alergie vyloučit. V případě, že je podezření potvrzeno, umožní najít bezpečnou alternativní medikaci.

Kľúčové slová: penicilin, betalaktamová antibiotika, léková hypersenzitivita, alergie, anafylaxe, kožní testy, provokační test léky.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Allergy to beta-lactam antibiotics in children

Penicillin and other beta-lactams are among the most commonly prescribed antibiotic groups. It is also a group with most frequently reported allergic reacions. The majority od patients are classified as penicillin allergic based on clinical evaluation only without further additional testing. False diagnosis of a penicillin allergy then leads to overuse of alternative, usually broad spectrum antibiotics with a high rate of associated side effects, thus increasing microbial resistence and treatment cost. Thorough evalution of a suspected beta--lactam allergy involves detailed patient history and examination, skin tests, laboratory tests and drug provocation tests. Suspected drug hypersensitivity can be safely excluded with detailed evaluation in a large number od cases. Where suspected beta-lactam allergy is confirmed, alternative antibiotic could be recommended.

Keywords: penicillin, betalactam antibiotics, drug hypersensitivity, drug allergy, anaphylaxis, skin tests, drug challenge.