Pediatria pre prax 2/2009

Alergická rinitída a možnosti jej liečby

MUDr. Peter Čižnár, CSc.

Alergická rinitída je najčastejším alergickým ochorením, postihujúcim významnú časť detskej populácie. Nakoľko sa nejedná o závažné ochorenie z hľadiska ohrozenia života, sú symptómy často podceňované a liečba je zanedbávaná. Neliečené ochorenie znižuje kvalitu života dieťaťa a spolupodieľa sa na sprievodných ochoreniach, z ktorých je najvýznamnejšia bronchiálna astma. Terapeutické možnosti sa v posledných rokoch podstatne zlepšili, rovnako ako bezpečnostný profil liekov. Článok uvádza prehľad aktuálne odporúčaných liekov a liečebných postupov.

Kľúčové slová: alergická rinitída, patofyziológia, klinické príznaky, liečba, antihistaminiká, nosové kortikoidy, imunoterapia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Allergic rhinitis and treatment option

Allergic rhinitis is the most frequent allergic disease and affects substantial portion of pediatric population. Since it is not considered a serious or life threatening disease, symptoms are often overlooked and therapy delayed. Untreated allergic rhinitis impacts the quality of child’s life and is considered to be a risk factor for bronchial asthma. Treatment options have substantially improved in last years and the safety profile of used drugs as well. This review provides current recommendations for treatment.

Keywords: allergic rhinitis, pathophysiology, clinical presentation, therapy, antihistamines, nasal steroids, immunotherapy.