Pediatria pre prax 1/2007

Akutní středoušní záněty

doc. MUDr. Ludmila Vyhnánková, CSc.

Akutní otitidy patří mezi nejčastější respirační infekce dětského věku. V jejich etiologii se uplatňují zejména respirační viry, z bakterií Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis a další. V článku je podán rozbor průběhu onemocnění, klinických projevů, diagnostiky a léčby.

Kľúčové slová: otitis media acuta, dítě, léčba, prevence, antibiotika

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Otitis media acuta

Acute otitis media belongs to the most frequent respiratory infections in children. In their etiology there are mainly respiratory viruses, bacteria such as Streptococcus pneumonie, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis and others. The course of an illness, clinical manifestations and treatment are described in the article.

Keywords: acute otitis media, child, treatment, prevention, antibiotics