Pediatria pre prax 2/2010

Akútne krvácanie do tráviaceho traktu u 16-mesačného chlapca

MUDr. Iveta Čierna, PhD., MUDr. Dagmar Székyová, MUDr. Vladimír Cingel, MUDr. Klára Töröková, MUDr. Dušan Haviar

Autori uvádzajú prípad 16-mesačného, doteraz zdravého chlapca s masívnou enterorágiou, ktorý v priebehu dvoch týždňov vyžadoval opakované podanie transfúzie pre rýchlu anemizáciu. Stav bol komplikovaný rozvojom sepsy, ktorá bola zvládnutá kombinovanou antibio tickou liečbou. Sonograficky sa zobrazil pozápalový pseudotumor v oblasti terminálneho ilea a mezenteriálna lymfadenitída. Na CT vyšetrení brucha sa v uvedenej oblasti znázornil konvolut pozápalovo zmenených kľučiek ilea s prítomnou tekutinou aj vzduchovými bublinami. Pre objasnenie príčiny krvácania a pôvodu pseudotumoru v brušnej dutine bol indikovaný chirurgický zákrok, ktorý odhalil krytú perforáciu Meckelovho divertikulu.

Kľúčové slová: enterorágia, gastrointestinálny trakt, bolesť brucha, Meckelov divertikul, deti.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Akútne krvácanie do tráviaceho traktu u 16-mesačného chlapca

Autori uvádzajú prípad 16-mesačného, doteraz zdravého chlapca s masívnou enterorágiou, ktorý v priebehu dvoch týždňov vyžadoval opakované podanie transfúzie pre rýchlu anemizáciu. Stav bol komplikovaný rozvojom sepsy, ktorá bola zvládnutá kombinovanou antibio tickou liečbou. Sonograficky sa zobrazil pozápalový pseudotumor v oblasti terminálneho ilea a mezenteriálna lymfadenitída. Na CT vyšetrení brucha sa v uvedenej oblasti znázornil konvolut pozápalovo zmenených kľučiek ilea s prítomnou tekutinou aj vzduchovými bublinami. Pre objasnenie príčiny krvácania a pôvodu pseudotumoru v brušnej dutine bol indikovaný chirurgický zákrok, ktorý odhalil krytú perforáciu Meckelovho divertikulu.

Keywords: enterorágia, gastrointestinálny trakt, bolesť brucha, Meckelov divertikul, deti.