Pediatria pre prax 1/2007

Acne vulgaris – od etiopatogeneze po terapii

doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc.

Acne vulgaris patří mezi multifaktoriální onemocnění. Postihuje téměř ve 100% prevalenci mladé lidi mezi 12.–17. rokem života. Rozdílnost je v závažnosti onemocnění. S hlubším poznáním základních etiopatogenetických faktorů úzce souvisí včasná a adekvátní – kauzální volba terapie. V dnešní době je právem ceněna léčba kombinovaná.

Kľúčové slová: acne vulgaris, etiopatogeneze, terapie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Acne vulgaris from etiopathogenesis to therapy

Acne vulgaris can be characterized as a multifactorial disease. In the nearly 100 % prevalence the young persons of the age between 12.–17. years are affected. There is a difference in the severity of disease. Along with better knowledge of etiopathologic factors the choice of suitable, adequate and prompt therapy is to be used. Preferable, correct and contemporary is the combined therapy.

Keywords: acne vulgaris, etiopathogenesis, therapy