Paliatívna medicína a liečba bolesti 1/2009

Terapia slizničných mykóz u pacientov v terminálnych fázach života

MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MUDr. Andrea Škripeková

Prehľadný článok sa komplexne zaoberá problematikou slizničných mykóz u pacientov v paliatívnej starostlivosti vrátane ich liečby, komplikácií a prevencie.

Kľúčové slová: slizničné mykózy, paliatívna medicína, antimykotiká.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Therapy of mucose mycoses in patients in terminal phases of life

A review article with complex coverage of the problem of superficial fungal infections in patients on paliative care setting including its therapy, complications and prevention.

Keywords: fungal mucositis, palliative medicine, antifungal antibiotics.