Paliatívna medicína a liečba bolesti 1-2e/2022

Stav paliatívnej starostlivosti na Slovensku v roku 2022

MUDr. Andrea Škripeková, PhD., MUDr. Peter Stachura, MBA, Dr. Med., Ing. Eva Rybárová, Mgr. Erika Rusnáková, JUDr. Ivana Šarlinová, Ing. Lucia Kleščíková, PhD.

Implementácia paliatívnej medicíny do systému zdravotnej starostlivosti na Slovensku prebieha veľmi pomaly. Prognostikácia pri nevyliečiteľnej chorobe a identifikovanie paliatívneho pacienta nie je súčasťou medicínskeho myslenia na Slovensku. Dostupnosť kapacít špecializovanej paliatívnej starostlivosti na Slovensku sa v porovnaní s európskymi štandardami pohybuje od 6,7 % do 23,9 %. Financovanie paliatívnej zdravotnej starostlivosti nie je dostatočné. Úhrady poisťovní sú výrazne nižšie než náklady na starostlivosť. V mobilných hospicoch príspevky zo zdravotných poisťovní za r. 2019 nepokrývali ani 15 % celoročných nákladov (NR SR 2022). Vzdelávanie v paliatívnej medicíne je zabezpečené Katedrou paliatívnej medicíny na Slovenskej zdravotníckej univerzite.

Kľúčové slová: paliatívny pacient, špecializovaná paliatívna starostlivosť, dostupnosť, hospic, mobilný hospic

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

State of palliative care in Slovakia in 2022

Implementation of palliative care in health care in Slovakia is a slow process. Prognostication and identification of palliative patient is not standard in physician‛s decision making process in Slovakia. Accessibility of palliative care capacities in Slovakia in compare with standards in Europe is 6.7% - 23.9%. Palliative care financing is not sufficient. In mobile hospices the reimbursements from health insurance companies in 2019 covered only 15% of year expenses (NR SR 2022). Education in palliative care is provided by Slovak Health University.

Keywords: palliative patient, specialized palliative care, accesibility, hospice, mobile hospice