Paliatívna medicína a liečba bolesti 2e/2019

Spiritualita v kontexte deontológie a lekárskej etiky

ThLic. Róbert Bezák

Deontológia opisuje povinnosti lekára a zdravotníckeho personálu voči pacientom, kolegom a voči verejnosti. Skúma povinnosť, morálnu požiadavku, normu, to, čo sa má vykonať. Môžeme hovoriť o deontológii aj ako o doktríne o partikulárnych povinnostiach lekárskeho povolania, preto je súčasťou lekárskej etiky a určuje rozsah morálneho konania, ktorý má zdravotnícky personál na každej úrovni pomoci pacientovi rešpektovať. Lekárska etika má v zdravotníckych pomáhajúcich profesiách, medzi ktoré patrí liečebná pedagogika, psychológia, sociálna práca, ošetrovateľstvo, svoje zásadné miesto. Preto má v prvom rade zdravotnícka etika svoje vlastné normy a princípy, ktoré je potrebné v týchto profesiách poznať a dodržiavať. Normy a princípy sú stanovené tak, aby postihovali tie podstatné položky, ktoré sa týkajú bežnej praxe. Sú to princípy beneficiencie, non-maleficiencie, justície, autonómie.

Spiritualita v kontexte deontológie a lekárskej etiky

Deontológia opisuje povinnosti lekára a zdravotníckeho personálu voči pacientom, kolegom a voči verejnosti. Skúma povinnosť, morálnu požiadavku, normu, to, čo sa má vykonať. Môžeme hovoriť o deontológii aj ako o doktríne o partikulárnych povinnostiach lekárskeho povolania, preto je súčasťou lekárskej etiky a určuje rozsah morálneho konania, ktorý má zdravotnícky personál na každej úrovni pomoci pacientovi rešpektovať. Lekárska etika má v zdravotníckych pomáhajúcich profesiách, medzi ktoré patrí liečebná pedagogika, psychológia, sociálna práca, ošetrovateľstvo, svoje zásadné miesto. Preto má v prvom rade zdravotnícka etika svoje vlastné normy a princípy, ktoré je potrebné v týchto profesiách poznať a dodržiavať. Normy a princípy sú stanovené tak, aby postihovali tie podstatné položky, ktoré sa týkajú bežnej praxe. Sú to princípy beneficiencie, non-maleficiencie, justície, autonómie.