Paliatívna medicína a liečba bolesti 2/2008

Podkožní aplikace léků a tekutin v paliativní medicíně

MUDr. Ondřej Sláma

U pacientů v pokročilých stádiích nevyléčitelných chorob se často setkáváme s obtížemi s příjmem léků a tekutin per os. Většinu důležitých léků a ale také tekutin lze u těchto nemocných podat podkožně. Subkutánní aplikace je snadná, bezpečná a pro pacienta komfortní.

Kľúčové slová: nevyléčitelná choroba, nedostatečný příjem per os, subkutánní aplikace, hypodermoklýza.

Subcutaneous administration of drugs and fluids in palliative medicine

Difficulties in intake of drugs and fluids per os are very often in patients with advanced stages of malignant (however of non-malignant as well) diseases. Possible causes are nausea, vomiting, difficulties in swalloving, confusion and general weakness accompanied by negative attitude to peroral medication. Most of these patients became so candidates for parenteral application of drugs nad liquids.

Keywords: incurable disease, insufficient income per os, subcutaneous administration, hypodermoclysis.