Paliatívna medicína a liečba bolesti 1-2e/2023

Patricia Dobríková, Vladimír Thurzo, Václav Tomiczek: Paliatívna starostlivosť v období pandémie COVID-19

Doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD.

Patricia Dobríková, Vladimír Thurzo, Václav Tomiczek: Paliatívna starostlivosť v období pandémie COVID-19