Paliatívna medicína a liečba bolesti 1/2011

Paliatívna starostlivosť o deti s HIV/AIDS v Keni

doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et. PhD., PhDr. Lenka Fabianová, PhD.

V Keni je zatiaľ len niekoľko detských hospicov. Ako prvý bol zriadený Nyumbani House v Nairobi, v ktorom sa dodržiavajú zásady paliatívnej starostlivosti o deti. Tento príspevok upozorňuje na význam a špecifiká paliatívnej starostlivosti o deti s HIV/AIDS v tejto rozvojovej krajine.

Kľúčové slová: paliatívna starostlivosť, HIV, AIDS, detský hospic.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Palliative care about the children with HIV/AIDS in Kenya

There are only a few children hospices in Kenya. The first was opened Nyumbani House in Nairobi, where the principles of palliative care are respected.This article draw the attention on signification and specification of palliative care for children with HIV/AIDS in this developing country.

Keywords: palliative care, HIV, AIDS, children hospice.