Paliatívna medicína a liečba bolesti 3/2009

Nároky na sestry sprevádzajúce zomierajúcich v agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti

doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD., Bc. Erika Slamková

Článok je zameraný na profesionálnu prácu sestier v agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS), ktoré sa venujú zomierajúcim pacientom. Môžeme tu nájsť informácie o nevyhnutnosti vhodného prístupu k týmto pacientom, pričom hlavná teoretická časť je zameraná na syndróm vyhorenia, ktorý je v tejto oblasti veľmi častý.

Kľúčové slová: sestra, agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, zomierajúci pacient, syndróm vyhorenia, spokojnosť s prácou.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Requirements for nurses working with the dying people in home care agencies

This article is focused on the professional work of nurses in home care agencies who take care of the dying patients. Here we can find information about the necessity of right approach of these patients and the main theoretical and also research part is focused on the high risk of burn out syndrom in this area.

Keywords: nurse, home care agency, dying patient, burn out, satisfaction with work.