Paliatívna medicína a liečba bolesti 1/2009

Najčastejšie neurologické ochorenia vyžadujúce paliatívnu liečbu

MUDr. Hedviga Jakubíková

Paliatívna liečba zabezpečuje komplexnú podpornú liečbu mnohých nepríjemných príznakov sprevádzajúcich pokročilé ochorenia. Aj v neurológii existujú mnohé degeneratívne nevyliečiteľné ochorenia, ktoré vedú k výrazným ťažkostiam pacienta a stresu pre rodinu. Počas prolongovaného obdobia nevyliečiteľného ochorenia možno rozlíšiť dve fázy: podpornú a terminálnu. Najčastejšie neurologické ochorenia vyžadujúce v pokročilých štádiách paliatívnu liečbu sú stavy po cievnych mozgových príhodách, demyelinizačné ochorenia, Parkinsonova choroba, demencia, amyotrofická laterálna skleróza, nádory mozgu a následky ťažkých úrazových poškodení mozgu.

Kľúčové slová: neurológia, degeneratívne choroby, paliatívna liečba, terminálna fáza.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Common neurological disorders demanding palliative care

Palliative management will offer comprehensive support that addresses the many components of discomfort that may accompany advanced disease. In the practice of neurology, many degenerative conditions are not accessible to cure and cause major discomforts and much family distress. In the prolonged course of many incurable diseases it may be possible to distinguish two phases: supportive and terminal phase. The most frequent neurological diseases that require palliative care in advanced stages are stroke, demyelinating disease, Parkinson’s disease, dementia, amyotrophic lateral sclerosis, cerebral neoplasm and sequelae of traumatic brain injury.

Keywords: neurology, degenerative disease, palliative care, terminal phase.