Paliatívna medicína a liečba bolesti 2/2011

Náhled sester z hospiců v České republice na vlastní smrtelnost

PhDr. Mgr. Helena Kisvetrová

Příspěvek prezentuje výsledky výzkumné studie zaměřené na úzkost ze smrti s cílem zjistit náhled sester z hospicových zařízení na smíření s vlastní smrtelností, jejich problémy při péči o pacienty prožívající úzkost ze smrti a zájem sester o vzdělávání v oblasti úzkosti ze smrti.

Kľúčové slová: sestra, hospic, úzkost, smrt, smrtelnost.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The opinion of nurses in hospices in Czech Republic on their own mortality

The contribution presents the results of the study concerning death anxiety with the aim to find out the opinion of nurses in hospices on reconciliation with their own mortality and their problems in the care of patients who experience death anxiety. It also presents nurses´ interest in education in the field of death anxiety.

Keywords: nurse, hospice, anxiety, death, mortality.