Paliatívna medicína a liečba bolesti 3/2009

Metastazující karcinom štítné žlázy u muže středního věku – komplexní paliativní péče

Mgr. Radka Alexandrová, MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D., Mgr. Helena Hájková, MUDr. Věra Havlénová, Jana Kirschová

Karcinom štítné žlázy je z pohledu onkologické léčby řešen na poli chirurgie, endokrinologie a nukleární medicíny, ve většině onkologických center není pro toto onemocnění připravena komplexní logistika. To může být jeden z důvodů, proč se v klinické praxi setkávám s případy, jako je popsaná kazuistika 58-letého muže s recidivující folikulární formou nádoru. Spinální metastatické šíření karcinomu štítné žlázy s útlakem v oblasti horní hrudní míchy u něj způsobilo během 1 měsíce kompletní ochrnutí dolních končetin, inkontinenci, neuropatické (dolní končetiny) a viscerální bolesti (těžká zácpa). Do popředí klinického stavu se postupně dostala psycho-sociální a spirituální bolest, úzkost, strach ze závislosti a také umírání. Kvalita života nemocného byla narušena nejen symptomy pokročilého onemocnění, ale více nedostatečnou komplexností nabízené péče. Nejedná se o jednotlivá pracoviště, která jistě provedla svůj kvalitní a standardní výkon. V neprospěch nemocného hrála spíše diskontinuita péče. Článek se snaží poukázat na nedostatečnou připravenost našeho zdravotně-sociálního systému celou situaci v tomto modelu řešit.

Kľúčové slová: folikulární karcinom štítné žlázy, holistický model nemoci, mobilní specializovaná paliativní péče, komunitní péče.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Thyroid carcinoma in holistic palliative care

Thyroid carcinoma is treated on the platform of surgery, endocrinology and nuclear medicine. The complex oncology centres have are no logistic proceses prepared for it. This could be one of reasons why a holistic model of disease is not practically used and it can affect patient´s quality of life and qoals of care. The article points out the troubles in daily clinical care which have main reasons in discontinuity of care and shows difficulties with application of holistic treatment.

Keywords: thyroid carcinoma, holistic disease model, home specialized palliative care, community care.