Paliatívna medicína a liečba bolesti 2e/2015

Metastatické postihnutie skeletu: ako ho potvrdiť a ako postupovať pri pátraní po primárnom nádore

MUDr. Kristina Križanová, MUDr. Andrea Škripeková

Kosti sú najčastejším miestom metastázovania rakoviny: u 70 % pacientov s karcinómom prsníka, u 30 – 40 % pacientov s karcinómom pľúc, obličky, štítnej žľazy, najmenej je gastrointestinálnych karcinómov s metastázami do skeletu (10 %). Bolesti v krížoch sú významnou príčinou morbidity vo vyspelých krajinách, menej ako 1 % z nich je spôsobené metastázovanou malignitou. Vyšetrenie muskuloskeletálnych bolestí si vyžaduje podrobnú anamnézu (úraz, príznaky systémového ochorenia, anamnéza operácií pre nádor) a primerané laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia. Indikácia prehľadných sumačných snímok skeletu, CT vyšetrenia, rádioizotopové vyšetrenia a MRI sa riadi klinickým obrazom (tzv. výstražné signály). Ak sa nenájde žiaden primárny tumor, ktorý by sa dal histologizovať, alebo je jeho histologizácia technicky nemožná, najlepšie je vykonať odber vzorky na histologické vyšetrenie priamo z kosti.

Kľúčové slová: metastázy v skelete, diferenciálna diagnostika, paliatívna starostlivosť.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Skeletal metastatic disease: how to confirm and to proceed in the search for primary tumor

Metastases of many cancer in man are osseous: in 70% of patients with breast cancer, in 30-40% of patients with lung, kidney and thyreoid cancer, at least are metastases from gastrointestinal cancers (10%). In developed countries is the major cause of morbidity the low back pain, but only 1% is caused by metastases of cancer. Examination of musculoskeletal pain is based on detailed medical history (accident, symptoms of systemic inflammation, history of surgery for cancer) and on appropriate laboratory and imaging examination. Indications of summary images of skeleton, CT, radiolabelled examination and MRI are governed by the clinical picture (so called warning signals). The best way of the removing a histological specimen is its removing from the bone if it is not possible to find the primary tumor or if it is technically impossible to do it from the primary tumor.

Keywords: osseous metastases, differential diagnosis, palliative care.