Paliatívna medicína a liečba bolesti 2/2008

Liečba bolestivých syndrómov (1. časť): Centrálne bolestivé syndrómy

MUDr. Hedviga Jakubíková

Ako centrálna bolesť sa označuje bolestivý syndróm podmienený léziou v centrálnom nervovom systéme. Najčastejšie sa vyskytuje po traumatických poškodeniach miechy, po cievnych mozgových príhodách, pri roztrúsenej skleróze, syringomyelii, postradiačnej myelopatii. Pre vznik centrálnej bolesti je najvýznamnejšie postihnutie spinotalamického traktu. Centrálna bolesť môže vznikať bezprostredne po poškodení, ale aj s latenciou niekoľkých mesiacov či rokov. V liečbe sú najúčinnejšie antidepresíva, antikonvulzíva, využíva sa transkutánna elektrická nervová stimulácia, u rezistentných prípadov aj neurochirurgické postupy.

Kľúčové slová: centrálna bolesť, spinotalamický trakt, bolesť po cievnej príhode, roztrúsená skleróza, úrazy miechy.

Treatment of painful syndromes (part 1): Central Painful Syndromes

Central pain presents pain syndrome induced by central nervous system lesion. Most often it occurs after spinal trauma and stroke, or as a symptom of multiple sclerosis, syringomyelia or postradiation myelopathy. The main structure for central pain formation is spinothalamic pathway. Pain can develop immediately after injury, or with latency of months or years. Most effective treatment is based on use of antidepressants and anticonvulsants. Transcutaneous electric nerve stimulation is often used and for resistant cases neurosurgical treatment is possible.

Keywords: central pain, spinothalamic pathway, poststroke pain, multiple sclerosis, spinal trauma.