Paliatívna medicína a liečba bolesti 1-2e/2022

Legislatívny zázrak

prof. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD.

Legislatívny zázrak