Paliatívna medicína a liečba bolesti 3/2011

Bolesti hlavy u seniorů

MUDr. Ingrid Niedermayerová

Některé typy primárních bolestí hlavy se ve starším věku vyskytují méně častěji (migréna, cluster headache), jiné jsou pro toto období typické (hypnická bolest hlavy). Narůstá výskyt sekundárních bolestí hlavy. Red flags napomáhají v diferenciální diagnostice závažných sekundárních cefalgií. V textu jsou popsány nejvýznamnější typy primárních a sekundárních bolestí hlavy v seniorském věku. V terapii využíváme častěji nižší dávky léků. Některá léčiva jsou ve stáří nevhodná (triptany, amitriptylin), nutno věnovat pozornost kombinacím léků vzhledem k rozvoji vedlejších účinků (warfarin).

Kľúčové slová: primární bolesti hlavy, senior, migréna, sekundární bolesti hlavy, red flags.

Headaches in seniors

Some types of primary headaches in the elderly age occur less often (migraine, cluster headache), others are typical for this period (hypnic headache). The occurence of secondary headaches increases. Red flags help in differential diagnostic of serious secondary headaches. The most important kinds of primary and secondary headaches in senior age are described in the text. Lower doses of medication are used more frequently. Some drugs (triptans, amitriptylin) are inappropriate in elderly age. It is necessary to pay attention to the combinations of drugs with regard to the occurence of sides effects (warfarin).

Keywords: primary headache, senior, migraine, secondary headaches, red flags.