Paliatívna medicína a liečba bolesti 2/2009

Bolesti hlavy – 1. diel

MUDr. Hedviga Jakubíková

Bolesti hlavy môžu byť spôsobené rôznymi príčinami. Väčšinou ide o primárne bolesti hlavy, ale môžu byť aj príznakom vážneho ochorenia – sekundárne bolesti hlavy. Najčastejšou primárnou bolesťou hlavy je tenzná bolesť hlavy. Je dôsledkom zvýšeného napätia svalov šije, ramien, skalpu a čeľuste. Často súvisí so stresom, depresiou, úzkosťou. Ďalšie primárne bolesti hlavy predstavuje migréna a cluster headache. Dôležitá je správna liečba bolestí hlavy, lebo abúzus analgetík môže viesť k vzniku liekovej bolesti hlavy.

Kľúčové slová: bolesti hlavy, tenzná bolesť hlavy, migréna, abúzus, patofyziológia, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Headaches – part one

Headaches can have many causes. Most of them are primary headaches, but serious causes of headaches may occur- secondary headaches. The most common type of primary headache is a tension type of headache. Tension type of headache is due to tight muscles in shoulders, neck, scalp and jaw. It is often related to stress, depression or anxiety. Other common primary types of headaches include migraine and cluster headache. Correct treatment is important because abuses of analgesics can lead to drug induced headache.

Keywords: headache, tension type headache, migraine, abuses, patophysiology, treatment.