Paliatívna medicína a liečba bolesti 2/2008

Aspekty paliatívnej liečby v onkohematológii

MUDr. Marta Fričová, MUDr. Milena Surová

Príspevok sa venuje problematike paliatívnej medicíny v onkohematológii. Pacienti s onkohematologickými malignitami vyžadujú špecifickú liečbu – dôraz na: substitučnú liečbu, ošetrovanie slizníc, antiinfekčnú liečbu, paliatívnu chemoterapiu a psychologické problémy.

Kľúčové slová: paliatívna liečba, substitučná liečba a antiinfekčná liečba.

The aspects of palliative care in oncohematology

This article is target to the main problems of palliative care in oncohematology. The patients with oncohematologic malignancies need special treatment – focused to substitution therapy, antibacterial and antimycotic treatment, palliative chemotherapy and prevention but also the treatment of musosititis.

Keywords: palliative care, substitution therapy and antiinfection therapy.