Paliatívna medicína a liečba bolesti 1-2e/2023

7. konferencia Slovenskej spoločnosti paliatívnej medicíny – správa z podujatia

MUDr. Andrea Škripeková, PhD.

7. konferencia Slovenskej spoločnosti paliatívnej medicíny – správa z podujatia