Onkológia 6/2009

Zaujímavosti z literatúry

doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Pokroky v klinickej onkológii 2009: hlavné pokroky v liečbe karcinómov, v prevencii a v skríningu – správa od American Society of Clinical Oncology

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Zaujímavosti z literatúry

Clinical Cancer Advances 2009: Major Research Advances in Cancer Treatment, Prevention, and Screening – A Report From the American Society of Clinical Oncology