Onkológia 2/2006

Význam endoskopickej ultrasonografie v diagnostike karcinómu pankreasu a žlčových ciest

MUDr. Juraj Májek

Incidencia karcinómu pankreasu, ale aj karcinómu žlčových ciest neustále stúpa. pritom ide o ochorenia, ktoré spôsobujú veľké diagnostické problémy. V práci, ktorá má charakter prehľadového článku, sa pojednáva o súčasnom postavení endoskopickej ultrasonografie pri diagnostike týchto ochorení. pozornosť sa venuje aj tenkoihlovej biopsii týchto orgánov, ktorá významným spôsobom ovplyvnila ďalšie smerovanie tejto vyšetrovacej metódy.

Kľúčové slová: endoskopický ultrazvuk, tenkoihlová aspiračná biopsia cielená pod endoskopickým ultrazvukom, karcinóm pankreasu, karcinóm žlčových ciest.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

IMPORTANCE OF THE ENDOSCOPIC ULTRASONOGRAPHY IN DIAGNOSIS OF PANCREATIC AND BILIARY CARCINOMA

Incidence of carcinoma of the pancreas and biliary tract is increasing. These diseases pose also a great diagnostic challenge. This review article summarizes role of endoscopic ultrasound in the diagnosis of these diseases. Attention is paid on the needle biopsy of these organs, a procedure which sets the pace and direction of this method.

Keywords: endoscopic ultrasonography, endoscopic ultrasonography-guided fine-needle aspiration, pancreatic cancer, extrahepatic biliary cancer.