Onkológia 2/2007

VYUŽITIE GASTROINTESTINÁLNYCH STENTOV V PALIATÍVNEJ MEDICÍNE

doc. MUDr. Peter Makovník, CSc.

Stent alebo endoprotéza je trubica zavedená do anatomickej štruktúry, ktorá prekonáva patologickú zúženinu. Stenty sa v súčasnosti využívajú ako štandardná liečba v angiológii a kardiochirurgii, v urológii, pneumológii a gastroenterológii. V gastrointestinálnom trakte majú využitie prevažne v paliatívnej medicíne.

Kľúčové slová: stent, endoprotéza, stenóza, TIPS.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

USE OF GASTROINTESTINAL STENTS IN PALIATION

Stent or endoprosthesis is a tube, which is inserted into a natural conduit of the body to prevent or counteract a disease-induced localized flow constriction. Stents are used like a standard therapy in angiology, cardiosurgery, urology, pneumology and gastroenterology. In gastroenterology are used mostly in palliation.

Keywords: stent, endoprostestis, stenosis, TIPS.