Onkológia 1/2014

Využití imunoterapie v dětské onkologii

MUDr. Viera Bajčiová, CSc.

V současnosti lze vyléčit standardní léčbou (chemoterapií, radioterapií) většinu onkologicky nemocných dětí. Limitujícím faktorem zůstává její těžká akutní toxicita a pozdní následky. Pokroky v poznání biologie nádorů a technické pokroky vedly k prudkému rozvoji imunoterapie v onkologii. V dětské onkologii má imunoterapie jisté zpoždění, ale iniciální klinické studie s imunoterapií prokazují dobrou toleranci a slibné výsledky. Další studie s imunoterapií jako součástí standardní léčby jsou nutné.

Kľúčové slová: imunoterapie, dětské nádory, monoklonální protilátky, vakciny, buněčná terapie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The use of immunotherapy in pediatric oncology

Currently the most children with cancer can be cured with standard treatment (chemotherapy, radiotherapy). The only limiting factor is its severe acute toxicity and late adverse events. Advances in understanding of tumor biology and new technologies have led to the rapid development of immunotherapy in oncology. In pediatric oncology immunotherapy has some delay, but the initial clinical trials with immunotherapy shows a good tolerance and promising results. Further clinical studies with immunotherapy as a part of standard treatment are needed.

Keywords: immunotherapy, pediatric cancer, monoclonal antibodies, vaccines, cell therapy.