Onkológia 3/2008

UZLOVÁ STRUMA AKO PRVÝ PRÍZNAK NEHODGKINOVHO LYMFÓMU/B-CLL: OD OCHORENIA ŠTÍTNEJ ŽĽAZY K OCHORENIU KRVOTVORBY – POPIS PRÍPADU

MUDr. Ľubica Váleková, MUDr. Katarína Macháleková, MUDr. Peter Kentoš, MUDr. Mikuláš Pura, MUDr. Peter Szépe, CSc., Ing. Jana Fedorová, MUDr. Peter Vaňuga

Štítna žľaza je zriedkavou lokalizáciou non-Hodgkinovho lymfómu (NHL). Pri lokalizácii NHL mimo LU ide buď o primárny extranodálny NHL, ktorý vznikol v danom tkanive alebo o sekundárny extranodálny NHL, ktorý je v danej lokalizácii metastázou. V nasledujúcom článku opisujeme kazuistiku 72-ročnej pacientky s autoimunitnou tyreoiditídou, indikovanej k chirurgickému zákroku pre podozrenie na nádor vychádzajúci z folikulárneho epitelu štítnej žľazy. Podrobná revízia pôvodného histopatologického nálezu viedla k definitívnej diagnóze infiltrácie štítnej žľazy non-Hodgkinovým B-lymfómom z malých lymfocytov/chronickou lymfocytovou leukémiou (B-NHL/CLL).

Kľúčové slová: štítna žľaza, karcinóm, lymfóm, Hashimotova tyreoiditída

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

NODULE GOITRE AS THE FIRST SYMPTOM OF NON-HODGKIN LYMPHOMA/B-CLL: FROM THYROID GLAND DISEASE TO BLOOD DISORDER – CASE REPORT

Thyroid gland is a rare localization of non-Hodgkin‘s lymphoma (NHL). In extranodal localization, it can be classified as primary extranodal NHL, which has been arised in the tissue, or a secondary extranodal NHL, a metastasis to the tissue. We describe a case of 72-year old female with autoimmune thyroiditis, who underwent thyreoidectomy due to the suspicion of follicular form of papilary thyroid carcinoma. Subsequently, the exact revision of primary histopathological findings was done. This led to the correct diagnosis of thyroid gland infiltration by small lymphocytic lymphoma/B-cell CLL (B-NHL/CLL).

Keywords: thyroid gland, carcinoma, lymphoma, Hashimoto‘s thyroiditis