Onkológia 6/2020

Úloha mikrobiómu pri transplantáciách krvotvorných kmeňových buniek u hematoonkologických pacientov

RNDr. Soňa Čierniková, PhD., h. doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MUDr. Barbora Kašperová, Viola Števurková, Bc. Nikola Ižoldová, prof. MUDr. Michal Mego, DrSC.

Predklinický výskum a klinické štúdie odhalili dôležitú úlohu intestinálneho mikrobiómu v etiológii a progresii nádorových ochorení, a tiež v odpovedi pacientov na protinádorovú liečbu. Chemoterapia a rádioterapia oslabujú imunitu pacienta a devastujúcim spôsobom narúšajú črevnú rovnováhu. Poškodená integrita črevného epitelu umožňuje translokáciu baktérií do krvného obehu a vyvolanie závažných infekčných komplikácií. Nakoľko sú tieto liečebné modality súčasťou prípravných režimov pred transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek (TKB), viaceré štúdie sledovali vplyv zmien v zložení črevného mikrobiómu na klinické parametre pacientov po TKB. Z výsledkov vyplýva, že riziko reakcie štepu proti hostiteľovi („graft versus host disease“ – GvHD) a vyššia úmrtnosť sú asociované so znížením bakteriálnej diverzity, ku ktorej dochádza počas terapie. V súčasnosti prebieha niekoľko klinických štúdií zameraných na terapeutické možnosti modulácie črevnej mikroflóry u hematoonkologických pacientov podstupujúcich TKB.

Kľúčové slová: mikrobióm, dysbióza, transplantácia krvotvorných kmeňových buniek, reakcia štepu proti hostiteľovi, modulácia črevnej mikroflóry

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Role of the gut microbiome in hematologic cancer patients receiving hematopoietic stem cell transplantation

Preclinical and clinical studies highlighted the considerable impact of the gut microbiome on cancer development and progression, and also on the response of patients to anticancer therapy. Chemotherapeutic and radiotherapeutic treatment heavily destroy intestinal biodiversity, and mucosal barrier disruption leads to bacterial translocation followed by the development of severe bacteremia. Both treatments form a part of the conditioning regimen in hematologic cancer patients receiving hematopoietic stem cell transplantation (HSCT), suggesting a role of the gut microbiome in the clinical outcome of patients. According to the findings, the development of graft-versus-host disease (GvHD) and higher mortality are associated with treatment-associated shifts in microbiota composition. Several clinical trials regarding the therapeutic potential of gut microbiota modulation in HSCT patients are currently ongoing.

Keywords: microbiome, dysbiosis, hematopoietic stem cell transplantation, graft versus host disease, gut microbiota modulation