Onkológia 1/2014

Úloha laparoskopie v manažmente peritoneálnej karcinomatózy

MUDr. Boris Babiš, MUDr. Rastislav Johanes, PhD., MUDr. Karel Kroupa, PhD

Autori poukazujú na zmenu pohľadu u pacientov s karcinózou peritonea a význam laparoskopických techník pri diagnostike a stagingu ochorenia, čo je významné na stanovenie ďalších terapeutických možností pre pacienta. Uvádzajú indikácie, techniku, taktiku a úskalia laparoskopie u pacientov s karcinózou peritonea. Laparoskopia sa využíva aj v rámci liečby refraktérneho malígneho ascitu, a to formou laparoskopickej HIPEC procedúry (hypertermická intraperitoneálna chemoterapia), pri ktorej uvádzajú postup, voľbu cytostatika, použité teploty aj dĺžku trvania aktívnej laváže dutiny brušnej.

Kľúčové slová: karcinóza peritonea, laparoskopický staging karcinózy, liečba refraktérneho malígneho ascitu, cytoreduktívna chirurgia, laparoskopický HIPEC.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The role of laparoscopy in the management of peritoneal carcinomatosis

The authors present change of the look on patients with carcinosis peritonei, meaning laparoscopic access in diagnosis those illness, staging determination and correct discretion about treatment possibilities like next step. They get in indications, technique and laparoscopic difficulty in patients with carcinosis. We have used laparoscopic surgery in the treatment of neoplastic ascites that did not respond to chemotherapy for palliative purposes by laparoscopic HIPEC procedure, shows option specimens, applied tempeature and duration HIPEC procedure.

Keywords: carcinosis peritonei, staging laparoscopy, refractory ascites, treatment of neoplastic ascites, laparoscopic cytoreductive surgery and laparoscopic HIPEC.