Onkológia 3/2012

Transartériová chemoembolizácia hepatocelulárneho karcinómu

MUDr. Miroslav Žigrai, PhD., prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS., MUDr. Anton Šoka, MUDr. Víťazoslav Belan, CSc., MUDr. Petra Gindlová

Transartériová chemoembolizácia je opakované podávanie cytostatika, jeho nosiča a embolizačnej látky priamo do artérie zásobujúcej hepatocelulárny karcinóm s jeho následnou nekrózou. Ide o akceptovanú paliatívnu liečebnú metódu u pacientov s hepatocelulárnym karcinómom v intermediárnom B štádiu podľa BCLC klasifikácie. Druhou indikáciou je tzv. premosťujúca liečba pacientov s hepatocelulárnym karcinómom na zozname čakateľov na transplantáciu pečene. Hlavnými kontraindikáciami sú cirhóza pečene v štádiu C podľa Childa a Pugha, rozsiahly hepatocelulárny karcinóm (viac ako 50 % pečene), cievna invázia a extrahepatálne rozšírenie nádoru. Najčastejšou komplikáciou je prechodný tzv. postchemoembolizačný syndróm charakterizovaný bolesťami brucha, nauzeou, vracaním, febrilitami, zvýšením zápalových parametrov a hodnôt aminotransferáz.

Kľúčové slová: transartériová chemoembolizácia, hepatocelulárny karcinóm.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Transarterial chemoembolization of hepatocellular carcinoma

In transarterial chemoembolization cytostatic, its carrier and embolic material are periodically injected directly into artery supplying hepatocellular carcinoma to cause tumor necrosis. Transarterial chemoembolisation has become a well accepted treatment for intermediate B stage hepatocellular carcinoma according to BCLC staging system. Another indication is so-called bridging therapy of patients with HCC awaiting orthotopic liver transplantation. The main contraindications are Child-Pugh C liver cirrhosis, tumor burden involving > 50 percent of the liver, vascular invasion and extrahepatic tumor. The most common complications is postchemoembolisation syndrome, which consists of abdominal pain, nausea, vomiting, fever, increased levels of inflamation markers and liver enzymes.

Keywords: transarterial chemoembolisation, hepatocellular carcinoma.