Onkológia 1/2018

„Terapeutické“ mezenchýmové kmeňové bunky v liečbe onkologických pacientov – pravda alebo omyl?

MUDr. Ján Lakota, CSc., prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

Geneticky modifikované („terapeutické“) mezenchýmové kmeňové bunky (MSC) vykazujú na zvieracích modeloch veľmi sľubné terapeutické výsledky. Použitie „terapeutických“ MSC v liečbe onkologických pacientov je nielen neefektívne, ale pri systémovom podaníaj toxické.

Kľúčové slová: „terapeutické“ MSC

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

„Therapeutic“ mesenchymal stem cells in the treatment of oncological patients – truth or error?

On animal (rodent) models the genetically modified („therapeutic“) mesenchymal stem cells (MSCs) exhibit very interesting therapeutic results. However, the application of the „therapeutic“ MSC in the treatment of the oncological patients is ineffective, and by i.v. application rather toxic.

Keywords: „therapeutic“ MSC