Onkológia 1/2016

Súčasné možnosti diagnostiky kolorektálneho karcinómu

doc. MUDr. Milan Schnorrer, CSc., MUDr. Ľudovít Danihel, MUDr. Matúš Rajčok, MUDr. Milan Oravský, PhD., MUDr. Vladimír Bak, PhD., MUDr. Marek Ševčík

Kolorektálny karcinóm je celosvetovo tretie najčastejšie zhubné ochorenie. Z tohto dôvodu si diagnostika tejto choroby vyžaduje veľkú pozornosť. Súčasné vedecké poznatky nám poskytujú rôzne možnosti diagnostiky kolorektálneho karcinómu. Základným predpokladom zníženia mortality karcinómu hrubého čreva predstavujú preventívne prehliadky a skorý záchyt ochorenia.

Kľúčové slová: karcinóm kolorekta, klinické štádiá, skríning, diagnostika

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current possibilities in diagnostics of colorectal cancer

Colorectal cancer is worldwide the third most common malignant disease. This is the reason why the diagnostics of this illness requires attention. Current scientific knowledge provide different opinions in the diagnosis of this tumor. The basic premise for reducing mortality of colon cancer are preventive examinations and early detection of this disease.

Keywords: colorectal cancer, clinical stages, screening, diagnostic