Onkológia 6/2013

Subkutánna mastektómia – indikácie a riziká

MUDr. Igor Lazar, PhD., MUDr. Róbert Tóth, PhD., MUDr. Andrea Grešová, PhD., MUDr. Jana Látal Valigurová

Prsník zachovávajúca liečba je hlavná chirurgická liečba karcinómu prsníka. V súčasnosti stúpa počet vykonaných mastektómií. Subkutánna mastektómia so zachovaním alebo bez zachovania mamilo-areolárneho komplexu sú všeobecne vykonávané nové typy mastektómií. Zlepšujú kozmetický výsledok a redukujú psychologickú traumu zo straty prsníka. Prehľadový článok sa týka onkologickej bezpečnosti a komplikácií opísaných mastektómií v liečbe karcinómu prsníka.

Kľúčové slová: karcinóm prsníka, kožu šetriaca mastektómia, subkutánna mastektómia, chirurgická liečba karcinómu prsníka, mamilo- -areolárny komplex.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Nipple-sparing mastectomy – indications and risks

Breast conversation therapy has been the main surgical treatment of breast cancer. Recently the use of mastectomy has been increasing. Mastectomy with novel surgical techniques, preservation of the skin envelope or the nipple-areolar complex is commonly performed. This types of mastectomies improved cosmetic result and reduced psychological trauma associated with breast loss. Review article concerning the oncological safety and complications of performing skin and nipple-sparing mastectomy for invasive and non invasive breast cancer.

Keywords: breast cancer, skin-sparing mastectomy, nipple-sparing mastectomy, breast neoplasm surgery, nipple areola complex.