Onkológia 1/2010

Správa z 32nd Annual CTRC – AACR San Antonio Breast Cancer Symposium 9. – 13. 12. 2009

doc. MUDr. Karol Kajo, PhD.

V texaskom meste San António sa v decembri 2009 konal 32. ročník sympózia, ktorého ústrednou témou je karcinóm prsníka (KP). Hlavným organizátorom tohto podujatia je už tradične Centrum liečby a výskumu rakoviny (CTRC) pri texaskej univerzite v San Antóniu. Tento ročník bol druhý v poradí, keď táto významná konferencia bola usporiadaná v spolupráci s Americkou asociáciou pre výskum rakoviny (AACR). Sympózia sa zúčastnilo približne 8 500 odborníkov z takmer 100 krajín sveta. Základným cieľom konferencie bolo poskytnúť súčasný stav informácií o KP a premalígnych léziách prsníka a výmena poznatkov medzi akademickými a klinickými lekármi a výskumníkmi. Program podujatia bol veľmi bohatý, len v hlavných zasadaniach odznelo viac ako 60 prednášok a bolo prezentovaných približne 1100 posterov. Navyše denne prebiehali aj ďalšie mini sympóziá z rozličných oblastí vedy a výskumu KP, ako aj plenárne prednášky, edukačné aktivity a prezentácie významných a ocenených odborníkov z rôznych špecializácií mamárnej onkológie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Správa z 32nd Annual CTRC – AACR San Antonio Breast Cancer Symposium 9. – 13. 12. 2009

V texaskom meste San António sa v decembri 2009 konal 32. ročník sympózia, ktorého ústrednou témou je karcinóm prsníka (KP). Hlavným organizátorom tohto podujatia je už tradične Centrum liečby a výskumu rakoviny (CTRC) pri texaskej univerzite v San Antóniu. Tento ročník bol druhý v poradí, keď táto významná konferencia bola usporiadaná v spolupráci s Americkou asociáciou pre výskum rakoviny (AACR). Sympózia sa zúčastnilo približne 8 500 odborníkov z takmer 100 krajín sveta. Základným cieľom konferencie bolo poskytnúť súčasný stav informácií o KP a premalígnych léziách prsníka a výmena poznatkov medzi akademickými a klinickými lekármi a výskumníkmi. Program podujatia bol veľmi bohatý, len v hlavných zasadaniach odznelo viac ako 60 prednášok a bolo prezentovaných približne 1100 posterov. Navyše denne prebiehali aj ďalšie mini sympóziá z rozličných oblastí vedy a výskumu KP, ako aj plenárne prednášky, edukačné aktivity a prezentácie významných a ocenených odborníkov z rôznych špecializácií mamárnej onkológie.