Onkológia 1/2024

Rozhodovací algoritmus v terapii pacientov s pokročilým malígnym melanómom

MUDr. Silvia Jurišová, PhD.

V liečbe pokročilého malígneho melanómu sa vďaka inhibítorom kontrolných bodov a cielenej liečby duálnou blokádou BRAF/MEK dosiahol významný pokrok. V prvej línii liečby máme k dispozícii niekoľko možností. U mnohých pacientov je však rozhodovanie o prvej línii liečby komplikované. Patria medzi nich najmä pacienti s novodiagnostikovaným ochorením, rezistentní alebo refraktérni na liečbu inhibítormi kontrolných bodov imunitného systému, pacienti s metastázami v centrálnej nervovej sústave, s autoimunitným ochorením v anamnéze, a/alebo nežiaducimi účinkami súvisiacimi s imunitou.

Kľúčové slová: pokročilý malígny melanóm, inhibítory kontrolných bodov imunitného systému, duálna blokáda BRAF/MEK

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Onkológia. Objednať časopis

Decision-making algorithm in the therapy of patients with advanced malignant melanoma

Significant advances have been made in the treatment of advanced malignant melanoma with checkpoint inhibitors and targeted therapy with dual BRAF/MEK blockade. We have several options in first-line treatment. However, for many patients, deciding on first-line treatment is complicated. These include, in particular, patients with newly diagnosed disease, those resistant or refractory to treatment with immune checkpoint inhibitors, those with central nervous system metastases, a history of autoimmune disease, and/or immune-related adverse events.

Keywords: advanced malignant melanoma, immune checkpoint inhibitors, dual BRAF/MEK blockade