Onkológia 4/2023

Roboticky asistovaná radikálna prostatektómia

MUDr. Boris Kollárik, PhD., FEBU

Radikálna prostatektómia prešla od svojho zrodu dlhú cestu, ktorá znamenala výrazné zlepšenie onkologických výsledkov a minimalizovala poškodenie pacienta. Dnes máme v liečbe lokalizovaného karcinómu prostaty viacero liečebných možností s kurabilným efektom, odlišnou mierou komplikácií a vplyvom na kvalitu života. V článku sa venujeme historickým míľnikom operácií prostaty, ako aj porovnaniu jednotlivých operačných techník. Dnes čoraz viac svetu dominuje robotická chirurgia. Napriek porovnateľným onkologickým a funkčným výsledkom, vyšším nákladom v porovnaní s otvorenou operáciou sa stáva táto metóda operačnej liečby karcinómu prostaty preferovanou v modernom svete. Je to najmä vyšším komfortom pre operačný tím, lepším využitím zdravotného personálu a skrátením času hospitalizácie. Tento trend nasledujú aj iné onkologické operácie.

Kľúčové slová: karcinóm prostaty, radikálna prostatektómia, roboticky asistovaná radikálna prostatektómia, laparoskopia, urológia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Robot assisted radical prostatectomy

Radical prostatectomy has come a long way of evolution since the first attempts, this has translated into significantly better oncological results and has minimized the harm to the patient. Nowdays we have multiple curable therapeutic options for patients with localized prostate cancer, different spectrum of complications and effect on the quality of life of our patients. We discuss the historical milestones in prostate cancer surgery as well as compare the current surgical techniques. Robotic surgery dominates prostate cancer surgery more and more each year, this is despite comparable oncological and functional outcomes, higher direct cost compared to open surgery, especially in the developed countries. This is most probably due to better comfort for the surgical team, better utilization of hospital staff and reduction of the length of stay in hospital. We can see other cancer surgeries heading the same trajectory.

Keywords: prostate cancer, radical prostatectomy, robot assisted radical prostatectomy, laparoscopy, urology