Onkológia 3/2011

Publikujeme v zahraničí

Milí kolegovia, redakcia časopisu Onkológia sa v záujme propagácie vedecko-výskumnej činnosti slovenských klinických onkológov rozhodla zaviesť novú rubriku „Publikujeme v zahraničí“. Budú v nej uverejňované práce, kde je prvým autorom alebo spoluautorom aspoň jeden slovenský onkológ. Tieto práce, publikované v zahraničných karentovaných časopisoch, budú uverejnené vo forme abstraktu. Postery a abstrakty zo zahraničných konferencií uverejníme vo forme názvu práce, kolektivu autorov a konferencie, kde bola práca prezentovaná. V tomto čísle uverejňujeme práce prezentované na zahraničných konferenciách v roku 2010. Dovoľujeme si Vás poprosiť o spoluprácu a zaslanie publikovaných prác na adresu redakcie, resp. v elektronickej forme na adresu editorov tejto rubriky – MUDr. Mária Rečková (maryrecka@gmail.com) alebo MUDr. Michal Mego, PhD. (misomego@gmail.com).

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Publikujeme v zahraničí

Milí kolegovia, redakcia časopisu Onkológia sa v záujme propagácie vedecko-výskumnej činnosti slovenských klinických onkológov rozhodla zaviesť novú rubriku „Publikujeme v zahraničí“. Budú v nej uverejňované práce, kde je prvým autorom alebo spoluautorom aspoň jeden slovenský onkológ. Tieto práce, publikované v zahraničných karentovaných časopisoch, budú uverejnené vo forme abstraktu. Postery a abstrakty zo zahraničných konferencií uverejníme vo forme názvu práce, kolektivu autorov a konferencie, kde bola práca prezentovaná. V tomto čísle uverejňujeme práce prezentované na zahraničných konferenciách v roku 2010. Dovoľujeme si Vás poprosiť o spoluprácu a zaslanie publikovaných prác na adresu redakcie, resp. v elektronickej forme na adresu editorov tejto rubriky – MUDr. Mária Rečková (maryrecka@gmail.com) alebo MUDr. Michal Mego, PhD. (misomego@gmail.com).