Onkológia 6/2007

PROSTATICKÝ SPECIFICKÝ ANTIGEN (PSA) – SITUACE V ROCE 2007

MUDr. Ivan Kolombo, FEBU, MUDr. Martina Poršová, MUDr. Iva Zemanová, MUDr. Miloš Horecký, MUDr. Petra Antonová, MUDr. Tomáš Vlásek, MUDr. Jaroslav Porš

Nádorové markery mají významnou úlohu v diagnostice a při sledování aktivity onkologických onemocnění. Od počátku 80. let je k dispozici relativně velmi spolehlivý marker karcinomu prostaty v podobě prostatického specifického antigenu (PSA). Autoři v článku podávají přehled současné situace kolem PSA a jeho významu a limitů pro detekci a sledování aktivity karcinomu prostaty. Diskutovány jsou nové trendy (multiplikovaná biopsie prostaty) a nové onkomarkery (PCA3 test nebo EPCA-2 test) pro karcinom prostaty.

Kľúčové slová: prostatický specifický antigen, karcinom prostaty, biopsie prostaty, onkomarkery, PCA3 test, EPCA-2 test

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN (PSA) – SITUATION IN THE YEAR 2007

Tumour markers are important in the diagnosis and in monitoring the activity of oncological diseases. Urologists worldwide have since the beginning of the 80 – quite reliable marker of prostate carcinoma available in the form of prostate specific antigen (PSA). Presently is a PSA serum level considered as quite reliable marker of an early stage of disease, which has the best chance for cure. Authors give in the article an overview of the current situation about PSA and of their importace and limitations for the detection and monitoring the activity of prostate carcinoma. New trends in diagnosis (prostate biopsy) and in tumour markers (PCA3 test or EPCA-2 test) for prostate cancer are also discussed

Keywords: prostate specific antigen (PSA), prostate cancer, prostate biopsy, tumour markers, PCA3 test, EPCA-2 test