Onkológia 1/2024

Prevencia rakoviny krčka maternice

MUDr. Lucia Kocová

Rakovina krčka maternice je celosvetovo štvrtou najčastejšou rakovinou a štvrtou najčastejšou príčinou úmrtia na rakovinu u žien. Takmer všetky prípady rakoviny krčka maternice sú spojené s dlhodobo pretrvávajúcou infekciou vysokorizikovým ľudským papilomavírusom (HPV). Vzhľadom na etiopatogenézu a postupný vznik invazívneho karcinómu krčka maternice cez prekancerózy je karcinóm krčka maternice ochorenie, ktorému je možné predísť primárnou a sekundárnou prevenciou. Najúčinnejším spôsobom primárnej prevencie rakoviny krčka maternice je očkovanie proti HPV. Dobre organizovaným populačným skríningovým programom v kombinácii s očkovaním adolescentov proti HPV je možné výrazne znížiť incidenciu a úmrtnosť na rakovinu krčka maternice.

Kľúčové slová: rakovina krčka maternice, ľudský papilomavírus, očkovanie proti HPV, populačný skríning

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Onkológia. Objednať časopis

Cervical cancer prevention

Cervical cancer is the fourth most common cancer worldwide and the fourth leading cause of cancer death in women. Almost all cases of cervical cancer are associated with long-term persistent infection with high-risk human papillomavirus (HPV). Because of the etiopathogenesis and progression of invasive cervical cancer through precancer, cervical cancer is a preventable disease with primary and secondary prevention. The most effective method of primary prevention of cervical cancer is HPV vaccination. A well-organised population-based screening programme combined with HPV vaccination of adolescents can significantly reduce the incidence and mortality of cervical cancer.

Keywords: cervical cancer, human papillomavirus, HPV vaccination, population-based screening