Onkológia 3/2011

Počítačová tomografia v diagnostike a stagingu karcinómu žalúdka

MUDr. René Hako, MUDr. Helena Haková

Multidetektorové CT umožňuje neinvazívne zhodnotenie steny žalúdka, perigastrické šírenie ochorenia a podstatne zlepšuje rádiologický staging karcinómu žalúdka. Poskytuje zhodnotenie extraluminálnych patologických zmien ako sú lymfadenopatia a vzdialené metastázy. Ideálne zobrazenie žalúdka je podmienené jeho optimálnou distenziou v hypotónii. Ak žalúdok nie je celý dobre distendovaný, ochorenie môže byť prehliadnuté alebo naopak kolabovaná stena môže imitovať ochorenie. Protokol vyšetrenia je preto dôležitý pre korektný staging ochorenia a sledovanie pacienta počas liečby. Ložiskové zhrubnutie steny žalúdka dosahujúce hrúbku viac ako 10 mm má senzitivitu 100 %, ale špecificitu pod 50 % pre detekciu malígnych, alebo potenciálne malígnych lézií žalúdka.

Kľúčové slová: žalúdok, adenokarcinóm žalúdka, počítačová tomografia, MDCT, staging.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Computed tomography in the diagnosis and staging of gastric cancer

Multi–detector row CT allows noninvasive assessment of the gastric wall, the perigastric extent of disease and substantially improved radiologic staging of gastric cancer. CT provides extraluminal information such as the presence of lymphadenopathy and distant metastasis. For ideal imaging of the stomach, adequate distention is essential. If the entire stomach is not well distended, disease may be overlooked or conversely, the collapsed gastric wall may mimic disease. Scanning examination protocol is more important for correct staging and patient observation during treatment. Gastric wall thickness of 1 cm or greater at CT had a sensitivity of 100 %, but a specificity of less than 50 % for detection of malignant or potentially malignant stomach lesions.

Keywords: stomach, gastric adenocarcinoma, computed tomography, MDCT, staging.